till www.tomelilla.se
Logo secondary

Jämföraren

Välkommen till Jämföraren!

Med denna tjänst kan du enkelt jämföra kvalitet och resultat vad gäller verksamheter i Tomelilla kommun. 

Uppgifterna som ligger till grund för Jämförelsetjänsten, kommer från våra egna mätningar, officiell statistik och underlag som privata utförare lämnat.

Det finns även möjlighet att fördjupa sig i annan viktig och intressant kommunstatistik. 

Välkommen!

Jämför

1. Agenda 2030 

2. Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 

3. Hållbart medarbetarengagemang 

4. Samhällsbyggnad

5. Barn och utbildning

6. Vård och omsorg
Vad jämför vi?

Agenda 2030 - Nyckeltal för Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling.

Kommunens kvalitet i korthetKommunens kvalitet i korthet redovisar och jämför resultat inom områden som är av stort intresse för invånarna.

Hållbart medarbetarengagemang (HME) - Nyckeltal för utvärdering av kommunförvaltningen som arbetsgivare.

Samhällsbyggnad - Nyckeltal för de olika områdena som ingår i Samhällsbyggnads ansvar; Kultur och fritid, Måltid, Bygg, Teknik/Service samt vatten och avlopp 

Barn och utbildning - Nyckeltal för förskolor och skolor inom kommunens geografiska område. 

Vård och Omsorg - Nyckeltal för de särskilda boende och hemtjänstdistrikt som kommunen ansvarar för. Brinkehem och Norrevång.