till www.tomelilla.se
Logo secondary

Jämföraren

Välkommen till Jämföraren!

Med denna tjänst kan du enkelt jämföra kvalitet och resultat vad gäller verksamheter i Tomelilla kommun. 

Uppgifterna som ligger till grund för Jämförelsetjänsten, kommer från våra egna mätningar, officiell statistik och underlag som privata utförare lämnat.

Det finns även möjlighet att fördjupa sig i annan viktig och intressant kommunstatistik. 

Välkommen!

Jämför

1. Agenda 2030 

2. Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 

3. Kommunala och fristående förskolor

4. Kommunala och fristående grundskolor

5. Vård och Omsorg

6. LSS

7. Samhällsbyggnad 

8. Hållbart medarbetarengagemang 

Vad jämför vi?

Agenda 2030 - Här redovisas nyckeltalen för de globala hållbarhetsmålen. Agendan innehåller 17 mål och 169 delmål, den vänder sig till alla världens länder och alla har ett ansvar för genomförandet. 

Kommunens kvalitet i korthet - Ett nationellt projekt som omfattar cirka 260 kommuner, syftet är att ta fram ett kunskapsunderlag som stärker de förtroendevalda i dialogen med invånarna. Cirka 40 nyckeltal redovisas inom områdena barn och unga, Stöd och omsorg samt samhälle och miljö. 

Kommunala och fristående förskolor- Här redovisas nyckeltal för förskolor inom kommunens geografiska område. 

Kommunala och fristående skolor- Här redovisas nyckeltal för skolor inom kommunens geografiska område. 

Vård och Omsorg - Nyckeltal för  särskilt boende och hemtjänst, fördelat på kommunaldrift och entreprenad. 

LSS - Nyckeltal för serviceboende och gruppboende 

Samhällsbyggnad - Här redovisas nyckeltal för de olika områdena som ingår i samhällsbyggnadsverksamheten; Kultur och fritid, Måltid, Bygg, Teknik/Service samt vatten och avlopp 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) - Nyckeltal för utvärdering av arbetsgivarpolitiken i kommunförvaltningen. Uppföljningen handlar om att stärka medarbetarengagemanget och riktar in sig på områdena motivation, ledarskap och styrning.